Waldemar Nocny

Waldemar Nocny urodził się w Gdańsku w 1951 roku, w części, która do dnia dzisiejszego zachowała swój naturalny charakter - między dwoma odnogami ujścia rzeki Wisły, w środowisku ludzi przybyłych z różnych stron świata, także tych, których korzenie rodzinne sięgają czasów osadnictwa holenderskiego XVI wieku.

Kształcił się w Gdańsku, ukończył kierunek historii na Uniwersytecie Gdańskim. Mieszkając całe lata w różnych dzielnicach tego miasta, w sposób naturalny utożsamiał się głównie z tą jego częścią, którą poznał jako pierwszą i sercu najbliższą. To przywiązanie do ziemi dzieciństwa oddał też w XVII wieku Filip Clüver, mieszkaniec Gdańska, potem Lejdy, twórca fundamentalnego dzieła "Germania antiqua". Przesłał je rajcom swojego rodzinnego miasta Gdańska, wraz z taką oto dedykacją: Najbardziej pociąga nas miłość do tej ziemi, na której po raz pierwszy ujrzeliśmy światło dzienne, gdzie ciało otrzymało pierwsze pożywienie, a duch pierwszą wiedzę.

Mieszkańcom Gdańska, szczególnie wschodnim dzielnicom miasta, poświęcił zbiór opowiadań "Trzynasty kilometr", a także powieść wydaną dotychczas w dwóch tomach, "Reguła trzech", drugi tom nosi podtytuł "Nowa ziemia", a także opracowanie "Wyspa Sobieszewska". Zainicjował wydawanie cyklu prac historycznych wychodzących głównie w serii: Dzielnice Gdańska. Ukazały się dotychczas, jego autorstwa: "Brzeźno. Najstarsze kąpielisko Wybrzeża Gdańskiego", "Nowy Port. Pierwsza brama Gdańska", "Stogi. Zapomniana 'wyspa'", wydane przez Polnord, Wydawnictwo "Oskar", oraz "Jelitkowo" wydane przez wydawnictwo Bernardinum.

Przez kilka lat pracował jako pedagog w szkołach Gdańska i Gdyni, natępnie w administracji rządowej i samorządowej.


Kontakt z autorem książek: Waldemar Nocny

Copyright © Waldemar Nocny 2006-2014