Insel im Strom

Niemieckojezyczne wydanie książki "Reguła trzech"

Promocja "Insel im Strom" odbyła się pierwszego czerwca 2006 roku w Ratuszu hanzeatyckiego miasta Bremen, w eleganckiej Sali Kominkowej. Powieść wydało wydawnictwo "Atlantik" wspólnie z Bremenskim Biurem Literackim i Senatorem do spraw Kultury Parlamentu Bremen. Tłumaczenia dokonał Ludwik Kozlowski, a ostateczny ksztalt redakcyjny i edytorski nadała Hella Streicher.

W czasie spotkania, które zgromadzilo wielu czytelników, znany aktor Rolf Becker, czytał urywki powieści w wersji niemieckiej, autor zaś po polsku. Piękne wprowadzenie do powieści oraz historii jej wydania książkowego, dokonała Lucyna Bogacki, przewodnicząca Bremenskiego Biura Literackiego.

"Insel im Strom" to powieść wydana w Polsce pod tytulem "Regula trzech", której akcja toczy sie w Gdańsku i jego przedmieściach, w pierwszej połowie XX wieku. Obejmuje okres tragicznej historii rodzinnego miasta autora, tworzenia się i rozkwitu totalitarnej ideologii narodowego socjalizmu oraz konsekwencje jej przyjęcia przez mieszkańców Wolnego Miasta Gdanska. Losy bohaterów nieustannie splatają się z historią tego niepowtarzalnego miejsca leżącego u ujścia Wisły.

Poniżej zdjęcia ze spotkania w Sali Kominkowej bremeńskiego Ratusza:


Kontakt z autorem książek: Waldemar Nocny

Copyright © Waldemar Nocny 2006-2021